Number of the records: 1  

Biografická identita v pohraničí

  1. Roubal, Ondřej Biografická identita v pohraničí : teritoriální identita v životních příbězích poválečných osídlenců pohraničí severních Čech / Ondřej Roubal. -- 1. vyd. -- Praha : Kamil Mařík Professional Publishing, 2013. -- Anglické resumé. -- Scope and content: Kniha se zabývá hledáním teritoriální identity obyvatel, kteří přišli do severočeského pohraničí (dnešního euroregionu Nisa) po roce 1945 a už zde zůstali. Vlastní identita jako rozměr sebeuvědomění člověka ve světě, který jej obklopuje, je v knize zkoumána na základě analýzy a interpretace biografických rozhovorů s lidmi z nejstarší generace poválečných osídlenců pohraničního území. -- ISBN : 978-80-7431-130-7 brož. pohraniční oblast * Liberecký kraj * osidlování * migrace * etnologie * životopis

Number of the records: 1