Number of the records: 1  

Na slunečné straně

  1. Halata, Martin, 1965- Na slunečné straně : Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918 / Martin Halata, Michal Šula, Daniela Karasová. -- [Praha] : Gallery, 2013. -- Část. přeloženo z francouzštiny a němčiny. -- Scope and content: Pražský hrad a jeho hlavní část - Městský trakt - byl v letech 1800-1918 jedním ze sídel rakouských císařů a českých králů. Autorský kolektiv sleduje nejenom to, jak se vyvíjel vnitřní prostor Hradu, tj. proměnu apartmánů v jednotlivých patrech a jejich zařízení v závislosti na dvorském ceremoniálu, ale v krátkých exkursech představuje i denní život této císařsko-královské rezidence. Bohatě vypravená publikace předkládá čtenáři množství dosud nepublikovaných ilustrací i dnešní kresebné rekonstrukce (např. císařských interiérů), text je založen na hlubokém studiu pramenů - fotografií, plánů, osobní korespondence, deníků, úředních pramenů i sekundární literatury. Celek přináší plastický obraz Pražského hradu jako ubytovacího sídla císařské a královské rodiny do roku 1918. -- ISBN : 978-80-86990-88-0 váz. Šula, Michal, 1973-. Karasová, Daniela, 1944- stavební památky * architektura * horní třída * hlava státu * Habsburkové (rod) * Hlavní město Praha * 19. století * 1. polovina 20. století

Number of the records: 1