Number of the records: 1  

I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva

  1. Česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva (1._: 2013 : Brno, Česko) I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva : sborník příspěvků z konference / Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (eds.). -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Řada teoretická ; sv. č. 449). -- Část. slovenský text, anglické resumé. -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva. -- ISBN : 978-80-210-6381-5 brož. Vojáček, Ladislav, 1952-. Tauchen, Jaromír, 1981-. Masarykova univerzita. Katedra dějin státu a práva. *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 historie práva * právní věda * římské právo

Number of the records: 1