Number of the records: 1  

Tranzitivní ekonomiky

  1. Myant, M. R. (Martin R.) 1950- Tranzitivní ekonomiky : politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie / Martin Myant, Jan Drahokoupil ; [z anglického originálu ... přeložili Petra Luňáčková ... et al.]. -- Vyd. 1. -- Praha : Academia, 2013. -- (XXI. století ; sv. 24.). -- Část. tištěno napříč. -- Scope and content: Autoři analyzují ekonomickou transformaci v dřívějších komunistických zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu od skončení centrálního plánovaní až po rozmanité výsledné varianty kapitalistického uspořádání v současnosti včetně nejnovějšího vývoje až po finanční krizi v roce 2008. Zabývají se specifičností a originalitou přístupu vycházejícího důsledně z ekonomické teorie politické ekonomie ústící ve vlastní, samostatný přístup dokumentovaný v textu využitím bohatých statistických materiálů a aktivní prací s tabulkami i obrázky. Významná kritika tzv. Washingtonského konsensu, která je podložena argumenty a podpořena empirickými daty. -- ISBN : 978-80-200-2268-4 váz. Drahokoupil, Jan, 1980-. Luňáčková, Petra. *2XXI. století0 ekonomická transformace * hospodářská politika * ekonomie * Rusko * státy střední a východní Evropy * Střední Asie * bývalý SSSR * 2. polovina 20. století * 1. polovina 21. století

Number of the records: 1