Number of the records: 1  

Nástin právních dějin

  1. Vojáček, Ladislav, 1952- Nástin právních dějin / Ladislav Vojáček a kolektiv. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- (Edice učebnic PrF MU ; č. 490). -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- Další autoři: Karel Schelle, Naďa Štachová, Jaromír Tauchen. -- ISBN : 978-80-210-5462-2 brož. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. *2Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 historie práva

Number of the records: 1