Number of the records: 1  

Životní prostředí

  1. Životní Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : velká novela zákona o odpadech účinná od 1.10.2013 : redakční uzávěrka 8.7.2013. -- Ostrava : Sagit, [2013]. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 968). -- Názvové informace z obálky. -- ISBN : 978-80-7208-993-2 brož. *2ÚZ : úplné znění0 Česká republika * ochrana životního prostředí * vodní zdroje * atmosféra * ochrana krajiny * přírodní zdroje * nakládání s odpadem * vliv na životní prostředí * chemický výrobek * geneticky modifikovaný organismus * prevence znečištění * ekologické právo

Number of the records: 1