Number of the records: 1  

Nenávistný internet versus právo

  1. Výborný , Štěpán, 1986- Nenávistný internet versus právo / Štěpán Výborný. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013. -- (Lidská práva). -- Přehled souvisejících právních předpisů a soudních rozhodnutí. -- "Údaje v textu jsou aktuální k prosinci 2012"--Rub tit. s. -- Scope and content: Bez svobody projevu by nebyla demokracie. Míra požívání této svobody se však mění, protože vychází z možností, které společenský či technologický vývoj nabízí. V poslední době změnil chápání této svobody zejména masivní nástup internetu, kde jsou jakékoli informace dostupné prakticky komukoli, navíc anonymně. Vedle porušování autorského práva se tak jedním z nejzápornějších efektů stalo zneužití internetu k šíření nenávisti. Evropské demokracie tedy nyní stojí před otázkou, jak v rámci idey bránící se demokracie čelit zneužívání svobody slova v kyberprostoru. V této problematice navíc silně vyvstává aspekt internacionalizace internetu, protože se střetávají odlišná právní prostředí a jejich přístup ke svobodě projevu či k virtuálnímu prostoru. Teoretický základ knihy představuje koncepce bránící se demokracie. Autor – právník a politolog – sleduje tento koncept jak v jeho politologických, tak především právních konotacích. Věnuje tedy největší pozornost rozboru možností, které při zadržování nenávisti v kyberprostoru nabízí současný český právní řád, a to zejména v oblasti práva trestního a správního. Z hlediska mezinárodního je kniha zaměřena především na spolupráci evropských států, a to zejména na úrovni Evropské unie, Rady Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Specifické místo zaujímá rozbor judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Autor popisuje také hlavní nesnáze boje proti nenávistným projevům na internetu v USA, způsobené odlišným přístupem ke svobodě projevu v této zemi. -- ISBN : 978-80-7357-766-7 brož. *2Lidská práva0 svoboda projevu * xenofobie * násilí * extremismus * trestní právo * Internet

Number of the records: 1