Number of the records: 1  

Justiční statky

  1. Hladík, Ondřej Justiční statky : vězni a zemědělství / [autoři Ondřej Hladík, Šárka Steinová]. -- Praha : Národní zemědělské muzeum Praha, 2012. -- Anglické resumé. -- Přehled souvisejících zákonů a vyhlášek. -- Chybné ISBN nekl. Mervart. Praha uvedeno na titulním listu. -- Scope and content: Studie se zabývá krátkým obdobím existence těchto dnes málo známých vězeňských pracovišť, jež začala vznikat po skončení druhé světové války, kdy se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo navázat na dobré prvorepublikové zkušenosti s převýchovou delikventů pomocí zemědělských prací. Činnost těchto vězeňských zařízení byla ukončena v rámci předání vězeňství z pravomocí ministerstva spravedlnosti do správy ministerstva národní bezpečnosti v r. 1952. Většina justičních statků proto ukončila činnost k 1. lednu 1953, kdy je převzala místně příslušná jednotná zemědělská družstva či československé státní statky. Úkolem studie je na základě podrobného archivního výzkumu analyzovat krátkou existenci justičních statků, jak z hlediska vězeňství a podmínek výkonu trestu, tak i s ohledem na zemědělství, především pak strategie rostlinné i živočišné výroby apod. Přibližuje jednotlivé justiční statky, přičemž nejprve analyzuje jejich starší dějiny a posléze podrobně sleduje události spojené právě s existencí vězeňských zemědělských pracovišť. -- ISBN : 978-80-86874-42-5 Národní zemědělské muzeum ; brož.. -- 978-80-7465-020-8 Mervart ; brož. ISBN (invalid) 978-80-74-65-020-8. Steinová, Šárka, 1978- vězeňské instituce * agrární sektor * vězeň * práce vězně * zemědělská pracovní síla * zemědělský podnik

Number of the records: 1