Number of the records: 1  

Bílá místa našich dějin

  1. Bauer, Jan, 1945- Bílá místa našich dějin : dozvíme se, jak to bylo doopravdy? / Jan Bauer. -- Řitka : Čas, 2012. -- (Český čas ; sv. 4). -- Scope and content: Autor shromáždil osmadvacet příběhů z dávných českých dějin do doby K. H. Máchy, které dosud nebyly plně objasněny. Shrnul fakta popsaná jinými autory a badateli a sestavil z nich svým způsobem nedokončené příběhy. Nezkoumá, pouze popisuje dostupná fakta populární čtivou formou. -- ISBN : 978-80-7475-108-0 váz. *2Český čas0 Čechy (země) * dějiny * popularizace vědy

Number of the records: 1