Number of the records: 1  

Základné práva a slobody v pracovnom práve

  1. . -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.

Number of the records: 1