Number of the records: 1  

Krizové zákony

  1. Krizové Krizové zákony : krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy, obnova území ; Hasičský záchranný sbor ; Požární ochrana : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k 10.6.2013. -- Ostrava : Sagit, [2013]. -- (ÚZ : úplné znění ; č. 965). -- Názvové informace z obálky. -- Scope and content: Publikace obsahuje tzv. krizovou legislativu (krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy) a zákon o státní pomoci při obnově území. Dále zahrnuje zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a předpisy požární ochrany. Celkem 27 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v aktuálním znění, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. -- ISBN : 978-80-7208-910-1 brož. *2ÚZ : úplné znění0 civilní ochrana * přírodní katastrofa * ochrana proti požáru * legislativa * Česká republika

Number of the records: 1