Number of the records: 1  

Politika a politický marketing

  1. Štědroň, Bohumír, 1948- Politika a politický marketing / Bohumír Štědroň ... [et al.]. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2013. -- (Beckova edice ekonomie). -- Anglické resumé. -- Další autoři: Marcela Cupalová, Jakub Landovský, Martin Potůček, Vladimír Prorok, David Říha, Jakub Šanda. -- Scope and content: Publikace přináší ucelený pohled na politický marketing. Objasňuje vznik politického marketingu, charakterizuje jednotlivé historické etapy jeho vývoje a specifika současného období. Role politického marketingu je vysvětlována v širším politickém a celospolečenském kontextu. Text je rozdělen do dvou částí: první je teoretická, druhou část tvoří případové studie, které ukazují, jak je teorie politického marketingu využita v praxi (např. kampaň pro přímou volbu prezidenta v ČR, politický marketing ve Velké Británii, politický marketing velké firmy v krizi). -- ISBN : 978-80-7400-448-3 brož. *2Beckova edice ekonomie0 politická strana * politický program * politická ideologie * marketing * vztahy s veřejností * propagační účinek * politik

Number of the records: 1