Number of the records: 1  

Otevřený deník

  1. Vladislav, Jan, 1923-2009 Otevřený deník : 1977-1981 / Jan Vladislav ; [k vydání připravil a ediční poznámku napsal Jan Šulc]. -- Vyd. 1. -- Praha : Torst, 2012. -- Scope and content: Základem Otevřeného deníku básníka, esejisty, překladatele, editora a autora pohádek Jana Vladislava (1923-2009) jsou deníkové záznamy, které si jako signatář Charty 77 vedl v Praze od ledna 1977 do ledna 1981, kdy byl donucen odejít do exilu ve Francii. Po dobu dalších téměř třiceti let texty svých záznamů obohacoval o úvahové a esejistické pasáže a vytvořil tak sumu své celoživotní spisovatelské zkušenosti a obecně platné svědectví o osudu humanitního vzdělance ve střední Evropě dvacátého století. -- ISBN : 978-80-7215-443-2 váz. Šulc, Jan, 1965- Vladislav, Jan (1923-2009) * literatura * životopis * 2. polovina 20. století

Number of the records: 1