Number of the records: 1  

Evoluce svým vlastním tvůrcem

  1. Veverka , Miroslav, 1927-2020 Evoluce svým vlastním tvůrcem : od velkého třesku ke globální civilizaci / Miroslav Veverka. -- Vyd. 1. -- Praha : Prostor, 2013. -- (Obzor ; sv. 84). -- Terminologický slovník. -- Scope and content: Kniha představuje ojedinělou syntézu současného stavu vědeckého poznání, a to jak v oblasti přírodovědy, tak i humanitních věd. Autorovým východiskem je teorie evolučních vrstev, která se týká nejen vývoje živých organismů, ale i anorganické přírody, celého časoprostorového univerza. Každá nižší vrstva je předpokladem vrstvy vyšší. Časově i logikou svého uspořádání na sebe navazují, zároveň je však každá vrstva specifická, není plně determinována tou předchozí. Proto může autor plynule postupovat od výkladu světa elementárních částic a kvantové fyziky až k lidské kultuře a civilizaci. -- ISBN : 978-80-7260-276-6 brož. *2Obzor0 filozofie * přírodní vědy * humanitní vědy * historický přehled

Number of the records: 1