Number of the records: 1  

Odpovědnost za škody způsobené při provozech zvláště nebezpečných

  1. Švestka, Jiří, 1930- Odpovědnost za škody způsobené při provozech zvláště nebezpečných / Jiří Švestka. -- Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. -- (Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd ; roč. 70, seš. 13). -- Ruské resumé. -- ISBN : váz. občanské právo * náhrada škody * odpovědnost * odpovědnost výrobce

Number of the records: 1