Number of the records: 1  

Morava v časech markraběte Jošta

  1. Jan, Libor, 1960- Morava v časech markraběte Jošta : k 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí / Libor Jan a kolektiv. -- Vyd. 1. -- Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a občanské sdružení Jošt Moravský, 2012. -- Vícevrstevnatý pohled na vládu moravského markraběte z vedlejší větve Lucemburků na podkladě nejnovějších bádání mladší generace historiků. Jednotlivé kapitoly se věnují markraběti Joštovi a správě Moravy, jeho dvoru a zemskému soudu, roli měst i rodových klášterních fundací. Opomenuta není ani problematika vztahu markraběte k Uhrám, Braniborsku či opavskému Slezsku. Kniha představuje Moravu a jejího panovníka na vrcholu jeho moci i v rámci jeho dramatické kariéry, jež vedla až ke zvolení římským králem.. -- Část. slovenský text, anglické resumé. -- Pub. vznikla na základě příspěvků z konference konané v Moravském zemském muzeu 21.10.2010. -- ISBN : 978-80-86488-93-6 Matice moravská ; brož. Jošt (ca 1354-1411) * Lucemburkové (rod) * Morava (region) * životopis * dějiny * 14. století * 15. století

Number of the records: 1