Number of the records: 1  

Fiskální pakt

  1. Fiskální Fiskální pakt : právní a ekonomické souvislosti a důsledky přijetí Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. -- 1. vyd. -- Praha : Karolinum, 2012. -- (Acta Universitatis Carolinae. Irudica ; 1/2012). -- Anglická resumé. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- 300 výt. -- ISSN : 0323-0619. Univerzita Karlova fiskální politika * Pakt o stabilitě a růstu * koordinace politik v Evropské měnové unii * eurozóna * veřejné finance * rozpočtová disciplína ES * rozpočtová stabilita * rozpočtová politika * nadřazenost práva Společenství * hospodářská politika * členský stát EU * rozpočet * Hospodářská a měnová unie

Number of the records: 1