Number of the records: 1  

Základy civilního procesu

  1. Stavinohová, Jaruška, 1950- Základy civilního procesu / Jaruška Stavinohová, Petr Lavický. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012. -- (Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 438). -- Na obálce: bakalářský studijní program. -- 500 výt.. -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- ISBN : 978-80-210-5062-4 brož. Lavický, Petr, 1977-. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. *2Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 občanskoprávní řízení * soudní systém * civilní soud * Česká republika

Number of the records: 1