Number of the records: 1  

Sedláci si dělají, co chtějí

  1. Čechura, Jaroslav, 1952- Sedláci si dělají, co chtějí : sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury / Veronika Boháčová, Veronika Kucrová (eds.). -- Vyd. 1. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. -- Scope and content: Vybrané studie z více než třicetileté odborné publikační činnosti historika Jaroslava Čechury, věnující se období středověku i ranému novověku. V první části články o mezinárodně diskutovanou teorií pozdně středověké agrární krize, a to se zvláštním zřetelem na souvislost mezi jejím ekonomickým a demografickým aspektem, články v druhém oddíle zastupují oslavencův dlouholetý zájem o vývoj církevní pozemkové držby v 14. a 15. století. Dále autorova podrobná bibliografie a seznam obhájených studentských prací, které Jaroslav Čechura vedl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. -- ISBN : 978-80-7422-106-4 váz. Boháčová, Veronika. Kucrová, Veronika Čechy (země) * dějiny * středověk * novověk * Čechura, Jaroslav (1952- ) * bibliografie * historie

Number of the records: 1