Number of the records: 1  

Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody

  1. Kindlman, Pavel, 1954- Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody / Pavel Kindlmann, Karel Matějka, Petr Doležal. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2012. -- Anglické resumé. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- Scope and content: Kniha se zabývá problematikou boje proti kůrovci na Šumavě z hlediska biologie ochrany přírody. Přináší nové exaktní vymezení výškové zonace šumavských lesů, jež je zásadní jak pro pochopení jejich funkce a vzhledu v různých nadmořských výškách, tak pro diferenciaci přístupu k jejich ochraně v závislosti na takto určených zónách. Samostatné kapitoly jsou věnovány životu a populační dynamice lýkožrouta smrkového, jeho vlivu na šumavské ekosystémy i volbě vhodného lesního managementu v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou. -- ISBN : 978-80-246-2155-5 váz. Matějka, Karel. Doležal, Petr, 1979-. Univerzita Karlova ochrana životního prostředí * ochrana krajiny * národní park * chráněné území * ekologická politika * pěstování lesů * přírodní katastrofa * Šumava * biologie * zoologie

Number of the records: 1