Number of the records: 1  

Paramilitarismus v České republice

  1. Mareš, Miroslav, 1974 duben 8.- Paramilitarismus v České republice / Miroslav Mareš. -- 1. vyd. -- Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2012. -- (Politologická řada ; sv. č. 36). -- Anglické resumé. -- Scope and content: V ulicích českých měst pochodovaly na přelomu první a druhé dekády nového tisíciletí Ochranné sbory Dělnické strany, novináři byli fascinováni zprávami o Národní gardě. To vše v situaci, kdy světová média zahltily fotografie uniformovaných příslušníků Maďarské gardy a obdobných uskupení. České země - již po několikáté v jejich historii - výrazně zasáhl fenomén paramilitarismu. Tato monografie je doposud nejrozsáhlejším zpracováním uvedené problematiky v současné éře. Seznamuje čtenáře s obecným pojetím paramilitarismu a stručně nastiňuje jeho historii na území českých zemí. Věnuje se státním, a zejména pak nestátním paramilitárním jednotkám v současné České republice. Obsahuje přehled právních aspektů činnosti paramilitárních uskupení. Predikuje další vývoj tohoto fenoménu a zasazuje jej do evropského, zvláště pak středoevropského kontextu. -- ISBN : 978-80-7325-297-7 brož. *2Politologická řada0 polovojenské síly * vojenský režim * Česká republika * extremismus * východní Evropa

Number of the records: 1