Number of the records: 1  

Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi

  1. Dědič, Jan, 1952- Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi : praktická příručka pro přípravu a schvalování přeměn / Jan Dědič. -- Vyd. 1. -- Praha : BOVA POLYGON ve spolupráci s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář a Notářskou komorou České republiky, 2012. -- Scope and content: Publikace je praktickou pomůcku určenou každému, kdo se podílí na procesu přípravy přeměn obchodních společností a družstev podle zákona č. 125/2008 Sb. Je rozdělena do pěti částí věnovaných problematice fúzí, rozdělení, převodu jmění, změny právní formy a přeshraničním přeměnám. Vnitřní členění jednotlivých částí sleduje samotný proces přípravy přeměny a jejího následného schválení: začíná proto od ověření existence základních předpokladů pro realizaci přeměny, přes přípravu vlastního projektu, kontrolu jeho obsahových náležitostí pro daný typ přeměny, jakož i právní formu či povahu zúčastněných osob, a dále pokračuje k plnění publikačních či informačních povinností, zpracování příslušných zpráv a posudků, až po předpoklady a průběh vlastního schválení. Ke každé příslušné skutečnosti, právnímu či jinému jednání nebo formalitě přináší publikace komentář k vlastní právní úpravě zaměřený především na vysvětlení, kdy se aplikuje a kdy naopak nikoli, resp. čím lze daný postup alternativně nahradit. Kromě toho je pak vždy uvedeno, jak je možno osvědčit jejich splnění, resp. soulad s právními předpisy. Právě díky tomuto specifickému členění se tak stává pomůckou nejen pro notáře, který má učinit příslušné prohlášení či vydat osvědčení pro zápis přeshraniční přeměny do obchodního rejstříku, ale pro každého, kdo se podílí na procesu přípravy příslušné přeměny, tedy především pro členy orgánů zúčastněných osob, právní poradce a další. -- ISBN : 978-80-7273-170-1 BOVA POLYGON ; váz. obchodní právo * komerční firma * družstvo * fúze podniků * rozpad fúzovaných společností

Number of the records: 1