Number of the records: 1  

Worlds of dissent

  1. Bolton, Jonathan, 1968- Worlds of dissent : Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech culture under communism / Jonathan Bolton. -- Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2012. -- Obsah: The Impasse of Dissent -- The Stages of Demobilization -- The Shadow World -- Legends of the Underground -- Everything Changed with the Charter -- The Public of the Powerless -- Dreams of a Dissident. -- Scope and content: Autor se snaží analyzovat prostředí československého disentu v 70. letech minulého století, zejména období po vzniku Charty 77. Vychází z množství osobních dokumentů jako dopisů, deníků, esejů a dalších textů a přibližuje každodenní život spojený s bojem proti komunistické represi. -- ISBN : 978-0-674-06438-6 váz. Československo * 70. léta 20. století * Charta 77 * politický život * autoritativní režim * občanská neposlušnost * názorové hnutí * disident

Number of the records: 1