Number of the records: 1  

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

  1. Přehled Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů / sestavili Jan Dědič, Jan Lasák. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. -- (Judikatura) (Přehledy judikatury. sv. 86). -- "Právní stav citované judikatury byl uzavřen k 15. 7. 2012"--Rub tit. s. -- Scope and content: Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů. Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž první charakterizuje akcii jako cenný papír, druhá část se zabývá smlouvami o převodu akcií, třetí pak představuje jiné způsoby nabytí akcií. Každé rozhodnutí je zpracováno do podoby standardního judikátu, případně je doplněno poznámkou komentující závěry příslušného rozhodnutí. Publikace obsahuje věcný rejstřík a rejstřík ustanovení. -- ISBN : 978-80-7357-963-0 brož. Dědič, Jan, 1952-. Lasák, Jan, 1984-. *2Přehledy judikatury0 *2Judikatura0 akcie * převoditelný cenný papír * Česká republika * interpretace práva

Number of the records: 1