Number of the records: 1  

Urození nacionalisté

  1. Glassheim, Eagle, 1970- Urození nacionalisté : česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století / Eagle Glassheim ; [z angličtiny přeložil Lubomír Kotačka]. -- Vyd. 1. -- Praha : Garamond, 2012. -- Scope and content: Kniha kanadského historika studuje dramatické změny, s nimiž se musely vypořádat jak tradiční rody usedlé na území Koruny české již po staletí, tak nové příchozí šlechta vlastnící majetek. Tato šlechta řešila národnostní otázku v první polovině poprvé v roce 1918, kdy byla postavena před nově vzniklou situaci související se vznikem Československé republiky a její novou politikou vůči šlechtě a podruhé ve třicátých letech v souvislosti s německou, pro šlechtu velmi lákavou, vizí panevropské unie. -- ISBN : 978-80-7407-140-9 váz. Kotačka, Lubomír horní třída * Česká republika * soudobá historie * nacionalismus * společenská role

Number of the records: 1