Number of the records: 1  

Poplatková příručka

  1. Civín, Jan, nar. 1876 Poplatková příručka : (úvod do poplatkového práva a přehled nejdůležitějších poplatků podle práva platného v zemi České a Moravskoslezské) / sestavil Jan Civín. -- V Praze : V. Linhart, 1939. -- (Sbírka pojednání z československého práva ; sv. 22.). -- ISBN : váz. *2Sbírka pojednání z československého práva0 poplatek * správní právo * správní řízení * Protektorát Čechy a Morava

Number of the records: 1