Number of the records: 1  

Věcná břemena

  1. Eliáš, Karel, 1955- Věcná břemena : § 151n - § 151r občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) / Karel Eliáš, Jindřich Psutka. -- Praha : Linde, 2012. -- ISBN : 978-80-7201-893-2 brož. Psutka, Jindřich, 1979- občanský zákoník * vlastnictví * právní postavení * komentář k zákonu

Number of the records: 1