Number of the records: 1  

Správní právo

  1. Hendrych, Dušan, 1927- Správní právo : obecná část / Dušan Hendrych a kolektiv. -- 8. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2012. -- (Právnické učebnice). -- Scope and content: Osmé vydání učebnice přináší systematický výklad obecné části správního práva, zejména jednotlivých institutů a zásad správního práva. Reflektuje všechny aktuální jevy v odvětví správního práva. Reaguje na změny českých i evropských právních úprav a na aktuální judikaturu. Navazuje na odkaz významných českých a zahraničních administrativistů. -- ISBN : 978-80-7179-254-3 váz. *2Právnické učebnice0 správní právo * veřejná správa * Česká republika

Number of the records: 1