Number of the records: 1  

Internet a proměny práva

  1. Polčák, Radim, 1978- Internet a proměny práva / Radim Polčák. -- Praha : Auditorium, 2012. -- (Téma). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Jeden z celosvětově uznávaných odborníků na IT právo předkládá studii, ve které se zamýšlí nad způsobem, jakým internet působí na právo a soudobou společnost, a naopak, jak se společenské vztahy a hodnoty odráží ve virtuální rovině. Ústředními tématy knihy jsou: právo jako informační systém, proměny práva a proměny hodnot. -- ISBN : 978-80-87284-22-3 váz. *2Téma0 informační legislativa * kybernetika * datové právo * Internet * informační technologie * elektronický dokument * duševní vlastnictví * autorské právo * filozofie práva * právní věda

Number of the records: 1