Number of the records: 1  

Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva

  1. Demjančuková, Dagmar, 1952- Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva / Dagmar Demjančuková. -- 1. vyd. -- V Plzni : Západočeská univerzita ; Praha : Epocha, 2012. -- Anglické resumé. -- Scope and content: Boris Vyšeslavcev byl dialektikem platónsko-hegelovského zaměření, představitel novokantovství. Po roce 1922 vypovězen z Ruska, pobýval pak v Berlíně, v Paříži a v závěru života se usadil v Ženevě. Svou pozornost soustředil na problematiku mravní odpovědnosti za osudy humanistických hodnot a na krizi kultury, chápanou jako vyjádření vztahu člověka ke světu, přírodě, víře, vědě, technice a umění. Studie přibližuje studií principy a stěžejní myšlenky Vyšeslavcevovy filosofie a souběžně analyzuje duchovní kvas v Rusku 20. století a vztah ruské inteligence k evropské kultuře. -- ISBN : 978-80-7425-125-2 váz. Vyčeslavcev, Boris Petrovič (1877-1954) * filozofie * Rusko * 20. století

Number of the records: 1