Number of the records: 1  

Z počátků moderní byrokracie

  1. Sviták, Zbyněk Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782 / Zbyněk Sviták. -- Vyd. 1. -- Brno : Vydala Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. -- (Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21). -- Anglické resumé. -- Scope and content: Publikace přináší pohled na fungování nejvyššího zeměpanského úřadu na Moravě v letech 1748-1782. Hlavním úkolem této nejdůležitější politické instituce v zemi bylo zprostředkovávání a zajišťování panovnické vůle. Kniha se snaží postihnout dynamický vývoj instituce, zabývá se její strukturou, každodenním chodem, personálním složením, druhy vydávaných písemností i jejich oběhem, a to vše na pozadí tehdejších správních reforem a událostí, které ovlivnily chod úřadu. Sleduje je z hledisek správního a diplomatického, která se vzájemně ovlivňují a prolínají. Velká pozornost je věnována zejména "každodennímu životu" instituce a tento pohled přináší nové a zejména komplexní pohledy na období druhé poloviny 18. století. Správní reformy této doby položily základy fungování úřadů veřejné správy v tom smyslu, jak je známe dnes. -- ISBN : 978-80-86488-91-2 váz. Masarykova univerzita. Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy. *2Země a kultura ve střední Evropě0 správní formality * veřejná správa * Morava (region) * 18. století * úřední dokument

Number of the records: 1