Number of the records: 1  

Příhody Václava Vratislava z Mitrovic

  1. Vratislav z Mitrovic, Jan Václav, ca 1670-1712 Příhody Václava Vratislava z Mitrovic / k vydání připravil, [doslov a poznámky napsal] Jiří Daňhelka. -- Praha : Československý spisovatel, 1950. -- (Národní klenotnice ; sv. 44.). -- Bibliografická poznámka. -- Slovníček. -- Předmluva František Martin Pelcl. -- Scope and content: Václav Vratislav z Mitrovic, syn nezámožného šlechtice, se zúčastnil patnáctiletý jako "komorní pachole" poselství Friedricha Krekvice do Cařihradu. Poselstvo neslo sultánovi bohaté dary, vlastně potupné výkupné. Co zažilo cestou, z Vídně přes Ostřihom, již turecký, Budín, Srbský Bělehrad, Sofii, potom život a zajetí v Cařihradě samém, o tom vypráví Vratislav. -- ISBN : váz. Daňhelka, Jiří, 1919-1993. Pelcl, František Martin, 1734-1801. *2Národní klenotnice0 cesta * Vratislav z Mitrovic, Jan Václav (1576-1635) * Turecko * horní třída * diplomatické vztahy * Rakousko-Uhersko * 17. století

Number of the records: 1