Number of the records: 1  

Komunitární a české právo proti nekalé soutěži

  1. Hajn, Petr, 1935- Komunitární a české právo proti nekalé soutěži : (vybrané kapitoly) / Petr Hajn. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2011. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně = Acta Universitatis Brunensis Iuridica. Řada teoretická ; sv. č. 362). -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- Scope and content: Publikace pojednává o vlivu evropských směrnic na úpravu českého práva proti nekalé soutěži. -- ISBN : 978-80-210-5666-4 brož. Masarykova univerzita. Právnická fakulta. *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně0 omezování soutěže * soutěžní právo * právo Evropské unie * Česká republika * nekalá reklama * ochrana spotřebitele

Number of the records: 1