Number of the records: 1  

Právo na spravedlivý proces

  1. Molek, Pavel, 1980- Právo na spravedlivý proces / Pavel Molek. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012. -- (Lidská práva). -- Scope and content: Předkládaná kniha sleduje „cestu“ svého pomyslného hlavního hrdiny v jurisdikci České republiky. Ten po krátkém historickém exkurzu objeví, jakými úrovněmi ochrany je ve svém právu na spravedlivý proces chráněn. Poté se dozví, zda se vůbec dostane k soudu, zjistí, zda je tento soud nezávislý a nestranný, a dopátrá se, jaké náležitosti by mělo mít řízení před takovým soudem. Během své cesty získá představu, jak dlouho by po této cestě měl maximálně putovat, a seznámí se s „bonusy“, které na něj dopadají, pokud řízení, jemuž je podroben, je řízením trestním. Na závěr se hrdina poučí, jaké může dostat odškodnění, pokud požadavky a přísliby předchozích kapitol zůstaly nenaplněny. -- ISBN : 978-80-7357-748-3 brož. *2Lidská práva0 právo na spravedlnost * přístup k soudu

Number of the records: 1