Number of the records: 1  

Zákon o audiovizuálních službách na vyžádání

  1. Rámiš, Vladan Zákon o audiovizuálních službách na vyžádání : se souvisejícími dokumenty, formuláři, doporučenými postupy a metodickými výklady : komentář / Vladan Rámiš ... [et al.]. -- Praha : Linde, 2012. -- Terminologický slovník. -- Další autoři: Mária Čuhelová, Alexandra Wünschová Pujmanová, Kateřina Hrubešová. -- Scope and content: Předkládaná kniha vznikla na základě potřeb trhu a je určena všem, kteří se ve své praxi potkávají s videovysíláním tzv. video on demand, zejména provozovatelům audiovizuálního vysílání, tvůrcům obsahu na internetu, mediazastupitelům, reklamním a mediálním agenturám a jejich právním zástupcům. Má za cíl vysvětlit text zákona a vyložit jím užívané pojmy a jednotlivé paragrafy tak, aby byly pochopitelné nejen pro právní specialisty ale i pro běžné provozovatele médií. Kromě standardního výkladu je materiál doplněn srovnáním jednotlivých zákonných norem v zahraničí. Ačkoliv audiovizuální mediální služba na vyžádání nemusí být šířena pouze prostřednictvím sítě internet, v praxi bude drtivá většina těchto služeb provozována právě na internetu. Proto se autořii koncentrují především na tuto formu audiovizuálních služeb na vyžádání. -- ISBN : 978-80-7201-879-6 brož. audiovizuální produkce * multimédium * Internet * poskytovatel internetových služeb * inzerování zboží * propagace * regulace telekomunikací * komentář k zákonu * zákon * Česká republika

Number of the records: 1