Number of the records: 1  

Právní myšlení

  1. Sobek, Tomáš, 1974- Právní myšlení : kritika moralismu / Tomáš Sobek. -- Praha : Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, Plzeň, 2012. -- Anglické resumé. -- Scope and content: Publikace se orientuje na význam etiky v právním myšlení. Autor obhajuje morální pluralismus, který reflektuje fenomén tzv. rozumné morální neshody, tedy neústupné názorové neshody v morálních záležitostech mezi rozumnými a dobře informovanými osobami. Věnuje se také etickým otázkám v konkrétních právních odvětvích, zejména v teorii smluvního a trestního práva. Účelem práva v liberální demokracii není sjednocovat způsob života ve společnosti podle jedné koncepce dobra, ale naopak umožnit, aby spolu mohly v míru a prosperitě koexistovat rozmanité koncepce toho, co je správný život. -- ISBN : 978-80-7380-311-7 váz. právní věda * filozofie práva * etika * profesní etika

Number of the records: 1