Number of the records: 1  

Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva

  1. Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva (2011 : Praha, Česko) Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva : (se zaměřením na francouzštinu) : odborné kolokvium. -- Praha : Oeconomica, 2011. -- Část. francouzský text, česká a francouzská resumé. -- Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. -- Scope and content: Publikace vyšla k příležitosti konání studentského odborného kolokvia s mezinárodní účastí "Evropská terminologie v oblasti ekonomie a práva". Bylo věnováno prezentaci studií zaměřených na některé aspekty francouzského obchodního práva v konfrontaci s češtinou zejména z hlediska terminologie. -- ISBN : 978-80-245-1843-5 brož. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů finanční právo * obchodní právo * čeština * francouzština * terminologie * jazykověda * slovník

Number of the records: 1