Number of the records: 1  

Berní rula

  1. Čadková, Iva Berní rula. 15. IV, Kraj Hradecký / zpracovaly Iva Čadková a Magda Zahradníková. -- Vyd. 1. -- Praha : Národní archiv, 2011. -- ISBN : 978-80-86712-97-0 brož. Zahradníková, Magda vybírání daní * daňový poplatník * zemědělská půda * katastr nemovitostí * nemovitý majetek * daň z majetku * Čechy (země) * Královéhradecký kraj * 17. století * 18. století

Number of the records: 1