Number of the records: 1  

Rukověť trestního práva

  1. Chmelík, Jan, 1952- Rukověť trestního práva : učební pomůcka ke studiu trestního práva / Jan Chmelík. -- 3. vyd. -- Praha : Linde, 2012. -- Obsah: Obecný úvod--Literatura a právní předpisy--Trestní právo hmotné (obecná část)--Trestní právo procesní (trestní řízení)--Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. -- ISBN : 978-80-7201-884-0 brož. trestní právo * trestní řízení * zločinnost mládeže * Česká republika

Number of the records: 1