Number of the records: 1  

Správa daní pro ekonomy

  1. Vančurová, Alena, 1957- Správa daní pro ekonomy / Alena Vančurová, Václav Boněk. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- Anglické resumé. -- Terminologický slovník. -- Scope and content: Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Je rozdělen na dvě části. První část rozebírá základní pojmy, se kterými správa daní pracuje. Dále se zaměřuje na osoby, které se zúčastní správy daní, a jejich procesní postavení. Značná pozornost je věnována zásadám, které se při správě daní aplikují, a jejich interpretaci. Rozsáhlá kapitola je věnována rovněž náležitostem správy daní v časně časového horizontu, tj. pravidel pro průběh lhůt při správě daní. Druhá část textu analyzuje celý proces správy daní počítaje sběrem informací o daňových subjektech (registrační řízení či vyhledávací činnost) až po placení a vymáhání daní. Po obecném rozboru nastavení daňového řízení text zkoumá řízení nalézací i placení daní. V závěru textu jsou zmíněny i zvláštní postupy při správě daní, jako je závazné posouzení při prominutí daně. Samostatná kapitola je věnována sankcím při správě daní. -- ISBN : 978-80-7357-701-8 brož. Boněk, Václav, 1943- daňové orgány * vybírání daní * Česká republika

Number of the records: 1