Number of the records: 1  

Encyklopedie pojmů nového soukromého práva

  1. Janečková, Eva Encyklopedie pojmů nového soukromého práva / zpracovali Eva Janečeková a Vladimír Horálek ; redakce Linde Praha pod oborným dohledem Karla Eliáše. -- 1. vyd. -- Praha : Linde, 2012. -- ISBN : 978-80-7201-870-3 brož. Horálek, Vladimír, 1951-. Eliáš, Karel, 1955- soukromé právo * terminologie * slovník

Number of the records: 1