Number of the records: 1  

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  1. Kobliha, Ivan, 1950- Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / Ivan Kobliha ... [et al.]. -- Vyd. 1. -- Praha : Leges, 2012. -- (Praktik). -- Další autoři: David Elischer, Josef Hochman, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček. -- Scope and content: Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování. Nejprve se autoři věnují občanskému zákoníku, který je základem této úpravy. Pojednávají jak o obecné úpravě, tak o jednotlivých případech odpovědnosti zvláštní. Pak výklad přechází ke zvláštní úpravě v obchodním zákoníku a v zákoníku práce. Svoje specifika má náhrada škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení průmyslového vlastnictví. Autorský zákon obsahuje speciální úpravu, pouze pokud jde o výši náhrady, resp. způsob jejího vypočtení - této problematice je věnována závěrečná část knihy. K uplatňování náhrady škody existuje rozsáhlá judikatura, kterou autoři citují a zobecňují. Pozornost je věnována i způsobu a rozsahu náhrady škody a promlčení a zániku práva na náhradu škody. Kniha poskytne čtenáři komplexní pohled na tyto odpovědnostní vztahy a návod na řešení nejrůznějších situací v této souvislosti vzniklých. -- ISBN : 978-80-87212-97-4 brož. *2Praktik0 náhrada škody * škoda * občanskoprávní odpovědnost * Česká republika

Number of the records: 1