Number of the records: 1  

Start-up nation

  1. Senor, Dan, 1971- Start-up nation : příběh izraelského hospodářského zázraku / Dan Senor & Saul Singer ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Škapová]. -- Vyd. 1. -- Praha : Aligier, 2011. -- Scope and content: Kniha hledá odpověď na otázku: jak je možné, že v Izraeli - v zemi, která existuje pouhých šedesát let, má 7,1 mil. obyvatel, nedisponuje žádnými přírodními zdroji, je obklopena nepřáteli a od svého založení je nepřetržitě ve válečném stavu - vzniká mnohem větší počet nových firem než ve velkých, stabilních zemích, které žijí v míru, jako jsou Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea, Kanada nebo Velká Británie? Autoři, odborníci na geopolitiku, popisují s využitím příkladů a příběhů předních izraelských podnikatelů a investorů, jak izraelská kultura, utvářená nutností překonávat nepříznivé podmínky, vyúsťuje v jedinečnou kombinaci novátorství a podnikatelského elánu. -- ISBN : 978-80-904895-0-9 váz. Singer, Saul. Škapová, Hana Izrael * hospodářská politika * hospodářský růst * podnikavost * podnikatel * předmět podnikání * společensko-hospodářské poměry

Number of the records: 1