Number of the records: 1  

Basic facts about the United Nations

  1. United Nations Basic facts about the United Nations. -- New York : United Nations Department of Public Information, c2011. -- ISBN : 978-92-1-101235-4 brož. Ecosoc * hospodářský rozvoj * humanitární pomoc * lidská práva * mezinárodní právo * Mezinárodní soudní dvůr * odzbrojení * Organizace spojených národů * Poručenská rada OSN * Rada bezpečnosti OSN * sekretariát OSN * udržování míru * Valné shromáždění OSN

Number of the records: 1