Number of the records: 1  

Učebnice evropské integrace

  1. Lacina, Lubor, 1969- Učebnice evropské integrace / Lubor Lacina, Jan Ostřížek a kol. -- 3., přeprac. a rozš. vyd. -- Brno : Barrister & Principal, 2011. -- Část. tištěno napříč. -- Scope and content: Ve 3. vydání jsou také plně zohledněny změny související s ratifikací Lisabonské smlouvy. Přidanou hodnotou Učebnice evropské integrace je také průběžně aktualizovaná a doplňovaná webová stránka obsahující vícejazyčné verze právních dokumentů Evropské unie včetně vybraných rozsudků Evropského soudního dvora, ale též mnoho mezinárodních smluv, strategických dokumentů a studií, na které se autoři v knize odvolávají. -- ISBN : 978-80-87474-31-0 brož. Ostřížek, Jan, 1982- evropská integrace * evropská spolupráce * politika spolupráce * rozšiřování Evropské unie * Evropská unie

Number of the records: 1