Number of the records: 1  

Dějiny angloamerického práva

  1. Kuklík, Jan, 1967- Dějiny angloamerického práva / Jan Kuklík, Radim Seltenreich. -- Vyd. 2., v Nakl. Leges vyd. 1. -- Praha : Leges, 2011. -- (Student). -- Scope and content: Učebnice postihuje základní rysy velkého právního systému euroatlantické civilizace, v němž jsou historie a platná právní úprava v důsledku rozsáhlého vlivu soudních precedentů neodmyslitelně provázány. Nejprve je v chronologickém sledu vylíčen vývoj jednotlivých klíčových institutů common law v Anglii s podrobným vysvětlením jejich podstaty, přičemž opomenut není ani místní ústavní vývoj, který je velmi úzce spojen s vývojem svébytné podoby parlamentu a doktríny rule of law. Ústavnímu vývoji je věnován rozsáhlý výklad i v části pojednávající o americké právní historii. Na něj konečně navazuje i vylíčení základních aspektů angloamerické právní filozofie. Autoři opatřili učební text rozsáhlým výběrem původních angloamerických právních pramenů v českém překladu. Jsou uspořádány v případě Anglie chronologicky a v případě USA do tematických celků a opatřeny krátkým informativním úvodem. -- ISBN : 978-80-87212-87-5 váz. Seltenreich, Radim, 1965-. *2Student0 historie práva * filozofie práva * prameny práva * Spojené království * Spojené státy

Number of the records: 1