Number of the records: 1  

Zákon o spotřebitelském úvěru

  1. Wachtlová, Lucie Zákon o spotřebitelském úvěru : komentář / Lucie Wachtlová, Jan Slanina. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2011. -- (Beckovy malé komentáře). -- Část. přeloženo z angličtiny?. -- Contains also: Zákon o finančním arbitrovi č. 229/2002 Sb. ze dne 9. května 2002. -- Scope and content: V prvním desetiletí 21. stol. došlo v České republice k prudkému rozvoji bankovních i nebankovních spotřebitelských úvěrů. Současně narostl také počet pohledávek po splatnosti. Tato publikace podrobně analyzuje nový zákon o spotřebitelském úvěru. Vedle toho obsahuje i komentář k zákonu o finančním arbitrovi včetně jeho novelizace, která zásadním způsobem rozšířila pravomoc finančního arbitra v oblasti sporů mezi věřiteli a dlužníky ze spotřebitelských úvěrů. -- ISBN : 978-80-7400-118-5 váz. Slanina, Jan, 1978-. *2Beckovy malé komentáře0 spotřební úvěr * ochrana spotřebitele * legislativa * Česká republika * komentář k zákonu

Number of the records: 1