Number of the records: 1  

Cizinci a daně

  1. Vyškovská, Magdaléna Cizinci a daně : zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice / Magdaléna Vyškovská. -- 3., aktualiz. a dopl. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011. -- (Téma). -- "3., aktualizované vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU"--Tit. s. -- Scope and content: Publikace přehledně a prakticky zpracovává téma zdaňování cizích státních příslušníků v České republice, a to v členění podle různých druhů příjmů. Zdanění jednotlivých příjmů je v publikaci posouzeno podle smluv o zamezení dvojího zdanění a podle zákona o daních z příjmů. Publikace obsahuje názorné příklady z praxe včetně podrobných výpočtů. Poslední kapitola je věnována sociálnímu zabezpečení v Evropské unii a určení, do kterého státu má být za cizince odváděno pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění včetně příkladů. Do publikace jsou začleněny zápisy z koordinačních výborů a judikatura Nejvyššího správního soudu ČR. -- ISBN : 978-80-7357-663-9 brož. *2Téma0 cizí státní občan * daň z příjmu fyzických osob * sladění sociálních zabezpečení * Česká republika

Number of the records: 1