Number of the records: 1  

Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi

  1. Ryglová, Kateřina Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi / Kateřina Ryglová, Michal Burian, Ida Vajčnerová. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2011. -- Anglické resumé. -- Scope and content: Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR), věnuje se řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky CR, jako např. franchising nebo revenue/yield management, a specifické formy CR, jako je kongresový CR, CR na venkově či golfová turistika. -- ISBN : 978-80-247-4039-3 brož. Burian, Michal, 1957-. Vajčnerová, Ida, 1967- cestovní ruch * práce v cestovním ruchu * přírodní turistika * volný čas * podnikavost * předmět podnikání

Number of the records: 1