Number of the records: 1  

Okres děčínský vzhledem k polnímu a lesnímu hospodářství

  1. Dörre, F. C Okres děčínský vzhledem k polnímu a lesnímu hospodářství / popsán od F. C. Dörre a V. Funke. -- V Praze : Ústřední výbor pro statistiku polního a lesního hospodářství v Čechách : J. G. Calve (Ottomar Beyer) [distributor], 1871. -- (Jindř. Mercy). -- Pod názvem: (jakožto příloha k Zprávám výboru za rok 1870). -- ISBN : váz. Funke, V fyzicko-geografické prostředí * agrární sektor * pěstování lesů * zemědělská statistika * Čechy (země) * Liberecký kraj * Ústecký kraj * 2. polovina 19. století

Number of the records: 1